Genre

Artikelindex

Ons repertoire bestaat uit (Black) Gospel en Worship. Wat is de betekenis hiervan

Blackgospel - Oorsprong
Gospelmuziek is een zangvorm, ontstaan aan het eind van de 17e eeuw op de Amerikaanse katoenvelden onder de zwarte slaven. Afrikaanse muziek, zang en dans werden vermengd met de Presbyteriaanse kerkmuziek en zang, welke vanuit Engeland in de nieuwe wereld gepredikt werd en door de slaveneigenaren aangehangen werd.

Ontwikkeling
In de jaren die volgden stichtten deze zwarte Amerikanen hun eigen kerken, waarin Afro-Amerikaanse Black Gospel Music verder ontwikkeld werd. Het verspreidde zich via songpublicaties, concerten, opnames en later via radio en tv-uitzendingen. Belangrijke stimulator voor 'zwarte' gospelmuziek lijkt de opkomst van de Pinkstergemeenten aan het eind van de 19e eeuw te zijn. Preken van dominees van de Pinkstergemeente waren erg populair onder de zwarte Amerikanen in de 20-er jaren en onder begeleiding van koren en musici zong de gemeente enthousiast mee. Uiteindelijk bereikte de zwarte gospel (God-spell wat letterlijk betekent ‘goed verhaal') ook het blanke publiek.

Gospel - Oorsprong
Gospelmuziek is heel herkenbaar. In allerlei vormen van gospelmuziek begeleiden straatpredikanten zichzelf op de akoestische gitaar, zie je individuele artiesten met hun bands of a cappella zingende mannelijke kwartetten.

Het religieuze element is altijd aanwezig. Gospel in zijn puurste vorm houdt de overdracht in van gevoelens, de eigenheid van de zanger, zijn durf om zich bloot te geven en vindt herkenning en ondersteuning van de toehoorders. Dat is ook wat gospel onderscheidt van andere muziekgenres. Het roept een gemeenschapsgevoel op, dat een kerk vol vreemden binnen de kortste keren samenbindt.

Eigenlijk verbindt gospelmuziek 2 dingen: popmuziek en evangelie, het is religieuze muziek in een populaire stijl. Daarbij is het onderscheid met de (negro-)spiritual is niet altijd duidelijk.


 

Ontwikkeling
Gospelmuziek is gelovige muziek ('gospel' betekent 'evangelie'), het bezingt antwoorden op religieuze vragen en is van oorsprong afkomstig van vaak streng gelovigen, die een kleine minderheid vormen.

Als de gospelsongs in kerken werden gezongen, gebeurde dat op de traditionele wijze: een voltallig koor met af en toe een solist. Het zingen gebeurde vaak in een speciale vorm, bekend als "call and respons" (vraag en antwoord), waarbij om beurten de solist en het koor de zojuist door de ander gezongen tekst herhaalde of beantwoordde. De solist maakte van deze vorm gebruik om de melodie en tekst zoveel mogelijk te kunnen benadrukken.

Herkenning
Gospel wordt soms ook als overkoepelende term voor drie soorten muziek gebruikt namelijk: Traditionele gospel: Black Gospel en Southern-Gospel (Gospel uit het Zuiden van de VS). Deze muziek vindt zijn oorsprong op de Amerikaanse slavenplantages. Eigentijdse christelijke muziek(CCM): - soms ook gospelrock of relipop genoemd. Het voornaamste kenmerk is dat alle uitvoerders tot de protestantsevangelische kerken behoren en bezingen hun geloof ook in hun muziek.

Worship - Oorsprong
Aanbidding. "Worship" is een uiting van een christelijke levensstijl; een persoonlijke ontboezeming naar God toe. Het is muziek die beschrijft en doet ervaren wat in wezen het diepste verlangen is: in God's Aanwezigheid zijn en Zijn Stem horen. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom deze muziek de afgelopen jaren het gezicht van christelijke muziek is gaan bepalen. Artiesten zijn in hun eigen gangbare stijl deze insteek gaan toepassen op hun werk. "Worship" een genre geworden dat vrijwel alle muziekstijlen overstijgt; of het nu pop, rock, R&B of intieme singer- songwriter muziek is.

Terug naar home-page